Loading...
Zarządzanie procesowe

Etapy wdrażania zarządzania procesowego w organizacji

W teorii i praktyce zarządzania procesowego istnieje wiele różnych sposobów jego wdrażania. Odmienność ta wynika z warunków, w jakich powstawały i były weryfikowane same podejścia do tej metody oraz dopasowania do specyfiki samej organizacji, w której podejście to jest wdrażane.

Przykładowe koncepcje wdrażania zarządzania procesowego zawarto poniżej.

 • Podejście R. Talwar [1993]

Etapy wdrożenia:

 1. Zdefiniowanie strategii organizacji
 2. Zdobycie i rozwinięcie kompetencji i umiejętności niezbędnych do skutecznej realizacji strategii
 3. Zaprojektowanie procesów podstawowych wspierających rozwój i wykorzystanie kompetencji organizacji
 4. Wdrożenie struktury procesowej

 

 • Podejście G.Rummler i A. Brache [2000]

Etapy wdrożenia:

 1. Sformułowanie strategii organizacji
 2. Opis i analiza obecnej organizacji
 3. Opis i analiza obecnie działających procesów
 4. Przygotowanie mapy procesów oraz ich miar
 5. Zaprojektowanie struktury organizacyjnej
 6. Przygotowanie opisu każdej funkcji w strukturze
 7. Przygotowanie opis stanowisk pracy
 8. Zaprojektowanie systemu efektywności pracowników dla każdego stanowiska pracy
 9. Wprowadzenie procesów zarządzania

 

 • Podejście K. Perechuda i W. Cieśliński [2000]

Etapy wdrożenia:

 1. Identyfikacja procesów dotychczas działających w organizacji
 2. Segregacja procesów
 3. Weryfikacja procesów
 4. Tworzenie map procesów
 5. Przeszkolenie aktorów organizacyjnych i wdrożenie procesów
 6. Monitorowanie procesów

 

 • Podejście A. Skowroński [2002]

Etapy wdrożenia:

 1. Analiza obecnej sytuacji oraz zdefiniowanie ram projektu wdrożenia modelu
 2. Opis aktualnej struktury organizacyjnej i procesów w organizacji
 3. Zaprojektowanie struktury organizacyjnej i procesów w organizacji
 4. Wdrożenie przeprojektowanych procesów
 5. Zarządzanie procesami i ciągłe ich doskonalenie
 6. Wdrażanie systemu zarządzania jakością
 7. Poszukiwanie nowych metodologii mających na celu doskonalenie procesów

 

 • Podejście M.Trocki [2004]

Etapy wdrożenia:

 1. Organizowanie prac
 2. Projektowanie procesu
 3. Wdrożenie procesu
 4. Nadzór nad realizacja procesu

 

 • Podejście P. Grudowksi [2007]

Etapy wdrożenia:

 1. Projektowanie procesów
 2. Wdrażanie procesów
 3. Nadzorowanie procesów
 4. Doskonalenie procesów

 

 • Podejście S. Nowosielski [2008]

Etapy wdrożenia:

 1. Identyfikacja procesów
 2. Modelowanie procesów
 3. Wprowadzenie procesów
 4. Kierowanie procesami i ocena ich funkcjonowania

 

 • Podejście C. Houy, P.Fettke i P. Loos [2010]

Etapy wdrożenia:

 1. Rozwój strategii w zakresie zarządzania procesami
 2. Definicja i modelowanie odpowiednich procesów
 3. Wdrożenie procesów w organizacji
 4. Realizacja wdrożonych procesów
 5. Monitorowanie i kontrola realizacji procesów
 6. Optymalizacja i doskonalenie procesów

We wszystkich koncepcjach wdrażania zarządzania procesowego kluczowe jest projektowanie i wdrażanie procesów organizacyjnych oraz ich nadzór i doskonalenie.

Część badaczy podkreśla też etapy odnoszące się do zmian w strukturze organizacyjnej.

Należy jednak przyznać, że zdecydowana większość autorów traktuje zarządzanie procesowe jako metodę skoncentrowaną przede wszystkim na analizie i ciągłym doskonaleniu procesów –  wspierającą organizacyjną efektywność.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najlepsze