Loading...
Zarządzanie procesowe
Zarządzanie sobą
Zarządzanie zespołem
Najnowsze
Zarządzanie procesowe
5 warunków wdrożenia i stosowania zarządzania procesowego

Osiągnięcie pełnych korzyści, których może dostarczyć wdrożenie w organizacji zarządzania procesowego, wymaga spełnienia kilku podstawowych warunków: zastosowanie podejścia w całej organizacji, ustanowienie właścicielstwa procesów, dokumentacja procesowa, stosowanie pomiarów i przeglądów procesów realizowanych w organizacji.

Co należy rozumieć pod pojęciem zarządzania procesowego?

Zarządzanie procesowe – czy jest? Czy jest tożsame z pojęciem zarządzania procesami? Czy to raczej szeroko rozumiane podejście do zarządzania organizacjami?

Zarządzanie sobą
Jak świeżo upieczony lider może zbudować swoją pewność, bez afirmacji?

Pewność siebie umożliwia liderom podejmować ryzyko i walczyć o swoje, daje siłę by iść  pierwszym tam dokąd powinni zmierzać. Pewność siebie pomaga namierzać problemy i radzić sobie z napotkanymi niepowodzeniami. Pewność siebie wyróżnia, dodaje pewności niepewnym i daje poczucie bezpieczeństwa tym, którym go brakuje.

Jak określić swój potencjał przywódczy?

Niektórzy twierdzą, że nie wszyscy mają potencjał by być przywódcą. Owszem nie każdy może być wielki liderem, ale każdy może stać się lepszym liderem. To budujące, prawda? Ale czy pomocne w odnalezieniu swojego potencjału przywódczego… Aby przekonać się, że to odpowiedni moment, by zacząć przewodzić ludziom przeanalizuj cztery obszary.

Najlepsze