Loading...
Zarządzanie procesowe

Cele zarządzania procesowego – jakie są i od czego zależą?

Często podkreśla się, że celem zarządzania procesowego jest podtrzymywanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Tymczasem zróżnicowanie celów zarządzania procesowego jest efektem różnic w definiowaniu i rozumieniu samego pojęcia zarządzania procesowego.

Co należy rozumieć pod pojęciem zarządzania procesowego? Przeczytaj o tym w odrębnym artykule.

Zarządzanie procesowe jako metoda zarządzania organizacją osiągnęła już pewien poziom dojrzałości:

 • jest szeroko opisywana w literaturze,
 • są jej poświęcone wyspecjalizowane czasopisma naukowe (np. „Business Process Management Journal”) i konferencje,
 • na wielu uniwersytetach oferowane są osobne specjalności o tej tematyce,
 • rośnie liczba praktycznych zastosowań metody w przedsiębiorstwach.

Jakie można wskazać cele zarządzania procesowego?

Do najczęściej wymienianych celów zarządzania procesowego zalicza się:

 • dostosowanie procesów biznesowych do strategicznych celów organizacji i potrzeb klientów,
 • poprawa efektywności organizacyjnej,
 • doskonalenie wyników biznesowych,
 • usuwanie barier między grupami funkcyjnymi i spajanie organizacji,
 • poprawa jakości wspólnego uczenia się w ramach organizacji oraz między organizacją a jej otoczeniem,
 • kontrola i poprawa procesów w organizacji,
 • poprawa jakości produktów i usług,
 • określenie możliwości wykorzystania technologii do wsparcia działania organizacji,
 • określenie możliwości outsourcingu.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najlepsze