Loading...
Zarządzanie procesowe

5 warunków wdrożenia i stosowania zarządzania procesowego

Osiągnięcie pełnych korzyści, których może dostarczyć wdrożenie w organizacji zarządzania procesowego, wymaga spełnienia kilku podstawowych warunków.

Organizacja wdrażająca zarządzanie procesowe powinna kłaść nacisk na 5 niżej wymienionych elementów:

  • powszechność (pervasiveness) – konieczność zrozumienia oraz wprowadzenia w życie zasad zarządzania procesowego w całej organizacji,
  • własność (ownership) – wszystkie procesy powinny mieć jasno określonego właściciela / kierującego zespołem procesowym, odpowiedzialnego za realizację celów procesów i jego ciągłe doskonalenie,
  • dokumentację (documentation) – konieczność zdefiniowania standardowych dokumentów (takich, jak np.: wewnętrzne miary procesów, sposoby obiegu dokumentów, procedury) spełniających oczekiwania uczestników procesów,
  • pomiar (measurement) –  konieczność oceniania efektywności procesów za pomocą miar, uporządkowanych według kategorii: jakości, kosztu i czasu,
  • przegląd (inspection) – odpowiedzialność właściciel procesu za monitorowanie procesu (identyfikowanie luk procesowych oraz ich likwidowanie).
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najlepsze