Loading...
Zarządzanie procesowe

Burza mózgów – narzędzie do generowania pomysłów, rozwiązywania problemów

Burza mózgów jest znakomitym narzędziem generowania pomysłów. Intencją burzy mózgów jest wykorzystanie zbiorowego myślenia, angażując multidyscyplinarną grupę do słuchania i czerpania pomysłów opierając się na różnorodnych rozwiązaniach. Zazwyczaj do przeprowadzenia burzy mózgów wykorzystuje się „post-ity”, czyli kolorowe karteczki przyklejone na ścianie służące do zmapowania procesu myślowego, które są tymczasowe, można je swobodnie przyklejać, układać w różnych konfiguracjach przez co przypominają, że proces wymaga sporej elastyczności i dystansu do własnych pomysłów.

W burzy mózgów uczestniczą dwa zespoły:

  • Zespół generujący pomysły
  • Zespół oceniający pomysły

Zespół generujący pomysły składa się z 9-15 osób, przy czym optymalną liczbą jest 12 osób. Zadaniem tego zespołu jest opracowywanie pomysłów rozwiązań problemu. Zespołem tym kieruje przewodniczący – moderator, a wszelkie pomysły zapisuje sekretarz. Zespół generujący pomysły powinien być heterogeniczny, w jego skład powinny wchodzić osoby różnej płci, różnego wieku, specjaliści i stanowisk.

Nie zaleca się, aby w jednym zespole znajdowały się osoby pozostające w zależnościach hierarchicznych, tj. przełożeni i podwładni.

Zaleca się natomiast by część zespołu  (nawet 1/3) to osoby będące laikami w dziedzinie, której dotyczy problem – są bowiem źródłem nietypowych pomysłów.

Podstawowe zasady brainstormingu:

  • Powinno się zapisywać jak najwięcej pomysłów, również tych odważne i zupełnie „zwariowane”
  • Nie powinno się oceniać tego, co zostało powiedziane (na to będzie czas później)
  • Powinno się uważnie słuchać i udoskonalać pomysły innych – pożyczanie, modyfikowanie i udoskonalanie cudzych pomysłów jest jak najbardziej wskazane
  • Warto rysować rozwiązania, ponieważ pobudza to kreatywność

Zespół oceniający pomysły powinien składać się z około 3 osób. Ich zadaniem jest ocena pomysłów wypracowanych przez zespół generujący pomysły. Osoby te powinny być specjalistami – powinny się doskonale orientować w problemie.

Ponadto członkowie tego zespołu powinni bardzo dobrze znać organizację,  jej możliwości techniczne, finansowe i organizacyjne.

Pomysły wykorzystywane dalej nie mogą być sprzeczne z możliwościami organizacji, jak również jej celami i strategią.

Członkowie zespołu oceniającego powinni charakteryzować się otwartością na nowe pomysły; umiejętnością odróżniania pomysłów nowatorskich od tradycyjnych, możliwych do zastosowania od niemożliwych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najlepsze